Bạn muốn xóa ??

News


Tiêu đề
Kinh nghiệm lái xe
Tiêu đề
Hướng dẫn tự thay lốp ô tô trên đường
huong-dan-tu-thay-lop-o-to-tren-duong
Seo Keyword
Seo Title
Seo Description
Mô tả
Khi lái xe trên đường, không phải lúc nào chúng ta cũng chủ động được mọi tình huống, sẽ có những sự cố xảy ra bất ngờ mà chúng ta không lường trước được. Thủng lốp xe là một trong những sự cố không thể tránh khỏi khi di chuyển trên những cung đường.
Chi tiết
<p><strong><u>T&igrave;m chỗ đậu xe an to&agrave;n</u></strong></p> <p>Khi đang l&aacute;i xe, nếu cảm thấy lốp xe c&oacute; dấu hiệu non hơi so với b&igrave;nh thường hay bị thủng, bạn cần t&igrave;m một nơi tho&aacute;ng đ&atilde;ng, rộng r&atilde;i v&agrave; đặc biệt, kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng giao th&ocirc;ng để kiểm tra v&agrave; thay lốp như lề đường hoặc khu đất trống gần đ&oacute;.</p> <p>Như vậy, bạn cần bật đ&egrave;n cảnh b&aacute;o v&agrave; đỗ xe an to&agrave;n để tr&aacute;nh hiện tượng trường hợp xe bị tr&ocirc;i. Tiếp tục, tiến h&agrave;nh thay lốp xe.</p> <p><strong><u>Chuẩn bị lốp dự ph&ograve;ng v&agrave; c&aacute;c dụng cụ thay lốp</u></strong></p> <p>Việc chuẩn bị lốp xe dự ph&ograve;ng tr&ecirc;n xe kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&aacute; xa lạ v&agrave; thường được thiết kế ở sau cốp hoặc trong cốp xe , thậm ch&iacute; c&oacute; một số xe gầm cao được thiết kế ở dưới gầm. Ngo&agrave;i ra, bạn cần chuẩn bị th&ecirc;m một một bộ dụng cụ cho việc thay lốp v&agrave; bơm hơi mini cầm tay. Như v&acirc;y, bạn sẽ an t&acirc;m hơn khi di chuyển tr&ecirc;n bất cứ địa h&igrave;nh n&agrave;o.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/uploads/news/huong-dan-tu-thay-lop-o-to1.jpg" alt="huong dan tu thay lop oto tren duong" width="600" height="400" /></p> <p><strong><u>Bạn bắt đầu bắt tay v&agrave;o việc th&aacute;o lốp cũ ra để thay mới.</u></strong></p> <p>Đầu ti&ecirc;n, ch&uacute;ng ta cần phải th&aacute;o nắp đậy trục của b&aacute;nh xe nhằm đặt k&iacute;ch v&agrave;o điểm đặt đ&atilde; được thiết kế sẵn. Sau đ&oacute;, chống k&iacute;ch v&agrave;o phần gầm nằm cạnh trục b&aacute;nh bị thủng. Sau đ&oacute;, n&acirc;ng k&iacute;ch b&aacute;nh xe l&ecirc;n khỏi mặt đất sao cho b&aacute;nh chỉ t&igrave; nhẹ xuống mặt đường, kh&ocirc;ng phải chịu sức nặng của th&acirc;n xe. Cuối c&ugrave;ng, th&aacute;o rời b&aacute;nh xe bị thủng ra.</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh th&aacute;o bu l&ocirc;ng ra khỏi la zăng, bạn d&ugrave;ng lực vặn ngược chiều kim đồng hồ, nếu thấy chặt th&igrave; hạ th&ecirc;m tầm k&iacute;ch để b&aacute;nh xe b&aacute;m chắc v&agrave;o mặt đường hơn v&agrave; tiếp tục vặn đến khi th&aacute;o hết bu l&ocirc;ng ra.</p> <p>Ch&uacute; &yacute;, th&aacute;o bu l&ocirc;ng phải c&acirc;n xứng, kh&ocirc;ng th&aacute;o theo v&ograve;ng tr&ograve;n. Th&aacute;o một bu l&ocirc;ng bất kỳ rồi th&aacute;o chiếc bu l&ocirc;ng đối diện với c&aacute;i bu l&ocirc;ng vừa th&aacute;o, cứ th&aacute;o như vậy cho đến hết bu l&ocirc;ng. N&acirc;ng k&iacute;ch cao l&ecirc;n rồi th&aacute;o lốp ra ngo&agrave;i. Th&aacute;o hết c&aacute;c đai ốc rồi đặt ở nơi bạn dễ t&igrave;m kiếm.</p> <p><strong><u>Thay lốp dự ph&ograve;ng v&agrave;o b&aacute;nh xe</u></strong></p> <p>N&acirc;ng k&iacute;ch cao hơn để c&oacute; thể đặt vừa lốp dự ph&ograve;ng mới v&agrave;o. Sau đ&oacute;, đặt lốp mới v&agrave;o đ&uacute;ng vị tr&iacute;, c&aacute;ch x&aacute;c định l&agrave; t&igrave;m vị tr&iacute; van xe để thay lốp v&agrave;o ch&iacute;nh x&aacute;c. Khi lốp dự ph&ograve;ng đ&atilde; v&agrave;o đ&uacute;ng vị tr&iacute;, ta vặn chặt c&aacute;c đai ốc đ&uacute;ng theo tr&igrave;nh tự như khi th&aacute;o lốp. Hạ k&iacute;ch cho b&aacute;nh t&igrave; xuống mặt đất đủ chắc rồi vặn chặt lại c&aacute;c đai ốc lại lần cuối. N&acirc;ng k&iacute;ch v&agrave; xoay thử b&aacute;nh xe v&agrave;i v&ograve;ng để kiểm tra xem b&aacute;nh quay c&oacute; &ecirc;m kh&ocirc;ng. Cuối c&ugrave;ng, hạ hết k&iacute;ch v&agrave; th&aacute;o ra, kiểm tra c&aacute;c ốc đai lần nữa rồi đậy lại nắp trục b&aacute;nh xe, cất lốp hỏng v&agrave;o vị tr&iacute; để lốp dự ph&ograve;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/uploads/news/huong-dan-tu-thay-lop-o-to2.jpg" alt="hướng dẫn tự thay lốp xe tr&ecirc;n đường" width="640" height="427" /></p> <p><strong><u>Chạy thử xe khi vừa thay lốp</u></strong></p> <p>Thu gom đồ nghề v&agrave; biển b&aacute;o nguy hiểm l&ecirc;n xe. Cắm ch&igrave;a kh&oacute;a, nổ m&aacute;y cho xe chạy thử. Ch&uacute; &yacute; quan s&aacute;t xem c&oacute; hiện tượng g&igrave; bất thường kh&ocirc;ng. Để cho an t&acirc;m, bạn n&ecirc;n mang đến c&aacute;c gara để kiểm tra lại.</p> <p>Ch&uacute;c c&aacute;c bạn l&aacute;i xe an to&agrave;n tr&ecirc;n mọi nẻo đường!</p>
CreateDate
12/04/2018
CreateById
ModifiedDate
ModifiedById
Lượt xem
Kích hoạt
Nổi bật
Tiêu đề hình đại diện
huong-dan-tu-thay-lop-o-to1.jpg
Path Hình đại diện
/Uploads/news/huong-dan-tu-thay-lop-o-to1.jpg