Danh sách

Tạo mới

Nhóm

Kích thước xe

THÔNG TIN CƠ BẢN

9YesYes

Hộp số

THÔNG TIN CƠ BẢN

8YesYes

Cầu

THÔNG TIN CƠ BẢN

7YesYes

Động cơ

THÔNG TIN CƠ BẢN

6YesYes

Bảo hành

THÔNG TIN CƠ BẢN

5YesYes

Năm sản xuất

THÔNG TIN CƠ BẢN

4YesYes

Tải trọng

THÔNG TIN CƠ BẢN

3YesYes

Kích thước thùng

THÔNG TIN CƠ BẢN

2YesYes

Lốp trước/sau

THÔNG TIN CƠ BẢN

1YesYes